5,4 mio. fra Den A. P. Møllerske Støttefond

Den A. P. Møllerske Støttefond har valgt at donere 5,4 mio. kroner til færdigindretningen af moderne faciliteter i den tidligere maskinmesterskoles bygninger i campus-området for andre tekniske uddannelser på Niels Bohrs Vej i Esbjerg. Allerede sidste år donerede samme fond et beløb på 3 mio. kroner til indretning af maskinmesterskolen i Esbjerg. Maskinmesterskolen i Esbjerg vil være færdigindrettet i slutningen af 2017, hvor der vil være 250-300 studerende på skolen.   

I december 2013 blev Fredericia Maskinmesterskole godkendt til at dublere maskinmesteruddannelsen i Esbjerg som følge af, at flere analyser og rapporter klart påviser, at manglen på teknisk kvalificeret arbejdskraft er et problem og ofte direkte årsag til at væksten i de danske offshorevirksomheder ikke er så stor som ønsket. Genetableringen af maskinmesteruddannelsen i Esbjerg, i den historiske bygning på Niels Bohrs Vej 3, giver en helt unik chance for at sætte nye standarder for innovativ undervisning med fokus på især de sikkerhedsmæssige aspekter og på samme tidspunkt uddanne endnu flere kompetente maskinmestre i Esbjerg. Esbjerg er centrum for Danmarks offshoreaktiviteter, ligesom der i Esbjerg og Syddanmark forefindes den største koncentration af maskinmestre i Danmark med arbejdsområde inden for enten offshore eller det maritime.

Rektor på Fredericia Maskinmesterskole, Torben Dahl, glæder sig over den nye bevilling og udtaler:

”Bevillingen fra Den A. P. Møllerske Støttefond kommer på det helt rigtige tidspunkt og har afgørende betydning for, at vi nu kan fortsætte med at skabe nogle unikke fysiske rammer, der hidtil er usete inden for den maritime uddannelsessektor. Sidste år donerede Den A. P. Møllerske Støttefond 3 mio. kr. til start-indretningen af maskinmesterskolen i Esbjerg og siden da har antallet af studerende bare vokset, så vi nu står og skal istandsætte yderligere undervisningslokaler, værksted og laboratorier.

Placeringen i Esbjerg lægger især op til et samarbejde med offshoreindustrien og den maritime branche, hvilket skolen allerede har indledt, og indretningen og undervisningen på maskinmesteruddannelsen i Esbjerg bærer præg af dette.
Visionen er, at de fysiske rammer i alle projektets faser også skal bære præg af dette nære forhold, samt at omgangstonen og kulturen på skolen skal afspejle den ’virkelige verden’. Fx er alle undervisningslokaler placeret på ”Nordsøgangen” opkaldt efter et produktionsfelt: Dan, Siri, Syd Arne.

Skolen har også kun en indgang, hvor alle gæster registreres og der udleveres visitkort med påtrykt sikkerhedsinstrukser, ligesom der forefindes detaljerede beredskabstegninger, sikkerhedskuffert, hjertestarter, ABA anlæg m.m. – alt sammen med det klare formål, at sikkerhedskulturen skal ligge langt fremme i bevidstheden hos de studerende såvel som de ansatte, hvor skolen vil have et kodeks for god og sikker adfærd. Vi er utroligt stolte og taknemmelige over støtten fra Den A. P. Møllerske Støttefond.”

Med bevillingen kan Fredericia Maskinmesterskole fortsætte succesen i Esbjerg og være med til at imødekomme det store behov for teknikere og således sikre fortsat vækst i Danmark og tilgang af tilstrækkelige kompetencer inden for professionens områder.