Indvielse af maskinhal ved gårdfesten

Det har trukket store overskrifter, at Fredericia Maskinmesterskole har åbnet endnu en afdeling i Esbjerg, og at der er doneret millioner fra den A.P. Møllerske Støttefond til etableringen af laboratorier mv. Men afdelingen i Fredericia er stadig hovedafdelingen, og her sker der sandelig også ting og sager!

Dieselgenerator

Skolen har modtaget en donation fra Den Danske Maritime Fond, som er blevet brugt på at udbygge maskinhallen yderligere. I marts måned ankom en Alfa Laval oliecentrifuge, og i april ankom en 735 kW Wärtsilä dieselmotor. Oliecentrifuger bruges til søs til at rense smøre- og brændselsolier, og de findes i mange varianter på mejerier, procesindustri m.v. Motoren er fra 1998 og har fungeret som fremdrivningsmotor på et skib. I hverdagen på Fredericia Maskinmesterskole vil centrifugen og motoren indgå i et todages praktisk kursus i motorlære på 2. semester samt i undervisningen på værkstedsskolen.

Dieselgenerator

Vi har desuden modtaget en dieselgenerator på 680 kW, som var blevet taget ud af drift hos Fredericia Spildevand. Det tætte samarbejde med erhvervslivet er noget af det, der kendetegner FMS, og det værdsættes i enorm grad, da det som her med Fredericia Spildevand er med til at opretholde skolens høje faglige niveau. Den nye maskinhal har allerede givet en masse ideer til at gøre undervisningen mere praksisnær. Allerede fra den dag, hver enkelt maskine er ankommet til skolen, har den været til faglig gavn for de studerende, da de selv har været involveret installationen i maskinhallen. Skolen søger at oparbejde en sikkerhedskultur blandt de studerende, som afspejler den virkelighed, de senere vil møde både til søs og offshore. Dermed opstod ideen til en maritim maskinhal, som formentlig kan medvirke til at inspirere nogle studerende til en karriere til søs.

Maskinhallen blev officielt indviet i forbindelse med den årlige gårdfest, hvor maskinmester Per Tandrup Dejgaard fra Fredericia Spildevand startede dieselgeneratoren, der efterfølgende blev inspiceret af studerende og personale.

Gårdfest