Mobil simulator til undervisningen

En donation fra den Danske Maritime Fond gør det muligt for Fredericia Maskinmesterskole at gå sammen med MARTEC, maskinmesterskolen i Frederikshavn, om at etablere en ny og transportabel ”full mission engine room simulator” til brug i undervisningen af maskinmesterstuderende.

Simulatoren bliver indrettet i en transportabel container, og indretningen kommer så vidt muligt til at minde om de forhold, der gør sig gældende, når man arbejder ombord på et skib. Den mobile løsning er unik, og derudover er det også usædvanligt, at to uddannelsesinstitutioner på denne måde deles ligeligt om en kostbar facilitet.

Mobil simulator

 

Direktør på MARTEC, Pia Ankerstjerne udtaler:
”Den Danske Maritime fond er en uvurderlig støtte for de maritime uddannelsesinstitutioner, og at de har valgt at støtte vores projektforslag, er vi meget taknemlige for. Træning i den maritime branche kræver meget og dyrt udstyr, så støtten fra fonden til dette og mange andre faciliteter på de maritime institutioner, er med til at sikre et fortsat højt kompetenceniveau i den maritime branche.”

Vicedirektør Brian Thomsen, der sammen med Fredericia Maskinmesterskole har været primus motor på ideudviklingen, er glad for, at man inden længe vil kunne tilbyde studerende en state-of-the-art simulator på selve skolen, uden at skulle udvide bygningerne:

”Tidligere har studerende og undervisere brugt mange rejsedage og overnatninger på at gennemføre full mission-kurset hos eksterne partnere. Med den nye simulator kan undervisningen foregå på skolerne, og simulatoren kan i højere grad indgå i den daglige undervisning. Derudover kan vi bruge den sparede tid til at fokusere på andre dele af uddannelsen”.

Både under transport og i anvendelse vil simulatoren blive en tydelig reklamesøjle for den maritime branche og uddannelserne.