Maritim temadag: Fremtidstjek

FMS Fredericia lægger den 2. november hus til en temadag, hvor fremtiden for de maritime uddannelser skal drøftes.

Fra Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside: Formålet med dagen er at sætte spot på, hvor der er behov for udvikling af de maritime uddannelser. Temadagens drøftelser vil blive sammenfattet og anvendt som afsæt for arbejdet med et fremtidstjek af de maritime uddannelser.

Der er stadig enkelte ledige pladser. Målgruppen er ledelse, uddannelsesansvarlige og undervisere på de maritime institutioner og organisationer. Hver uddannelsesinstitution eller organisation er, ud over ledelsen, velkomne til at tilmelde op til 10 medarbejdere til temadagen.

Se kontaktinfo samt program for dagen på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.