Besøg fra Esbjerg Gymnasium

Tirsdag den 23. oktober, havde FMS Esbjerg besøg fra Esbjerg Gymnasium; en 2.G-klasse med 29 elever, som alle har matematik A og fysik B.

KK med EG
Klaus Kalmeyer laver relæøvelser med elever fra Esbjerg Gymnasium

Dette er del af et nyt samarbejde mellem FMS og Esbjerg Gymnasium, som forhåbentlig vil være til gensidig gavn og glæde i mange år fremover.

Klassen blev delt op i 2, hvor den ene halvdel havde relæteknik og praktiske øvelser med Klaus Kalmeyer hele dagen. Den anden halvdel blev igen delt op i 2 og hver gruppe havde 3 lektioner med henholdsvis el-øvelser (Søren Haahr) og køleøvelser (Bill Petersen). Det blev en supergod dag med højt humør hele vejen rundt, og rektor på FMS, Torben Dahl, udtrykker stor glæde og taknemmelighed over samarbejdet: ”Jeg vil gerne sige tusind tak til de ansatte som har været med i planlægningen og afviklingen af dette første, men bestemt ikke sidste, arrangement med EG.”

Gymnasielever på FMS
Elever fra Esbjerg Gymnasium i el-lab

Baggrund:

FMS har indgået denne samarbejdsaftale med Esbjerg Gymnasium som en del af regeringens teknologipagt. Formålet med teknologipagten er at skabe større interesse for uddannelser inden for teknologi, it, ingeniørkundskab, naturvidenskab og matematik.

Med det store behov for teknisk arbejdskraft i det danske erhvervsliv in mente håber vi naturligvis gennem dette samarbejde at udbrede kendskabet til maskinmesteruddannelsen og de mange muligheder, uddannelsen giver i erhvervslivet.

El-labKøleteknik