Skolen er lukket

Nyheden opdateres løbende ...

11. marts kl. 23.15

I overensstemmelse med de tiltag, der er annonceret af regeringen onsdag aften, den 11. marts, lukker FMS ned pr. dags dato.

Der vil ikke være undervisning torsdag og fredag i uge 11, og skolen vil være lukket 14 dage frem fra fredag den 13. marts.

Der holdes møde for ansatte torsdag den 12. marts, hvor personalet skal drøfte konsekvenserne af lukningen.

Studerende vil blive løbende orienteret af undervisere i de respektive fag, og alle bedes holde sig orienteret via Outlook og Moodle.

12. marts kl. 12.00

Begge afdelinger af FMS vil være lukket for studerende frem til og med søndag den 29. marts, og første normale undervisningsdag vil således formentlig blive mandag den 30. marts.

Lukningen omfatter også kursister og studerende på efteruddannelse.

Skolens administration vil være telefonisk åben som normalt.

VIGTIGT TIL STUDERENDE:

 • Der vil være mulighed for at hente sine bøger eller andet grej man har liggende på skolen frem til fredag den 13. marts kl. 12.00. Herefter vil studerende ikke have adgang til skolens afdelinger før mandag den 30. marts.
 • Den enkelte underviser i de respektive fag går i online dialog med de studerende og laver en forventningsafstemning om, hvad der skal foregå de næste 14 dage.
 • Husk på at I ikke har ferie, men I er sendt hjem fra skolen og skal studere hjemmefra!

 

8. marts kl. 12.55

VIGTIGT TIL STUDERENDE:
FMS hverken må eller vil opfordre eller tage initiativ til, at studerende samles i studiegrupper mm.
Vi følger dermed de skærpede instrukser om at holde sig på afstand af hinanden, hvor dette er muligt! Vi opfordrer studerende til at gøre det samme og studere ALENE i jeres hjem!
Har I brug for at sparre med jeres medstuderende, så benyt fx Skype eller Google Hangouts.

Studerende i udlandet eller i praktik: 

 • Vi har 3 studerende som tager 8. semester på University of the Sunshine Coast i Queensland, Australien, som skolen har været i kontakt med. Alle 3 har valgt at blive i Australien.
 • Studerende, der er på længerevarende ophold i udlandet, anbefales at overveje, om de ønsker at fastholde udlandsopholdet eller at rejse hjem – begge dele er en mulighed. I beslutningen bør følgende overvejelser indgå:
  - Kvaliteten og kapaciteten af det lokale sundhedsvæsen, hvis man skulle blive syg.
  - Tidspunktet for planlagt hjemrejse. Hvis den er nærtforestående, kan man risikere, at flytrafikken er ramt af mange aflysninger.
  - Har man stadig adgang til undervisning på værtsuniversitetet? Hvis ikke, kan det være en god ide at komme hjem nu.
 • Hvis man vælger at blive, skal man følge de anvisninger, man får fra de lokale myndigheder og fra værtsinstitutionen. Man skal desuden holde sig orienteret på Udenrigsministeriets hjemmeside og tilmelde sig danskerlisten, så man hele tiden modtager de nyeste opdateringer om forholdene i værtslandet. 
 • Vi har 12 studerende på 9. semester som enten er i professionspraktik i udlandet eller i søpraktik (international fart). Studiechefen og -administrationen er i øjeblikket i fuld gang med at kontakte disse studerende for at høre deres status. Flere er hjemme, og andre er på vej. Vi mangler stadig kontakt til 1 studerende.
 • Mange andre praktikforløb (både virksomhedspraktik og professionspraktik) bliver ramt at situationen, og flere studerende er sendt hjem af deres praktikvirksomhed. Efterfølgende skal det afgøres, hvordan den enkeltes uddannelsessituation skal håndteres. Regeringen overvejer flere ting, bl.a. dispensation, forlængelse af studiet mm. 

 

Undervisning generelt:

Alle undervisere gør, hvad de kan for at fortsætte undervisningen på bedst mulige måde. Der afvikles undervisning via online platforme, digitale hjælpemidler o.a. Det vigtigste er, at studerende og undervisere holder løbende kontakt.

Hvis vi får besked om, at lukningen skal forlænges yderligere ud over de udmeldte 2 uger, vil der blive taget en række nye initiativer på undervisningssiden.

 

25 marts kl. 10.20

Jævnfør seneste udmelding fra regeringen er lukningen af skolen forlænget til foreløbig 2. påskedag. Det vil sige, at lige nu vil første undervisningsdag, hvor ansatte og studerende atter kan komme på skolen, være tirsdag den 14. april.

Det er en rigtig træls situation for alle, men vi må stå sammen og på bedste vis prøve at følge de forskellige forløbsplaner og afvikle undervisninger på forskellige digitale platforme. Det kan selvfølgelig ikke lade sig gøre at afvikle laboratorieøvelser, praktiske værkstedsemner mm., men det må vi gøre vores bedste for at indhente, når skolen starter op igen.

Ingen ved, om dette er sidste gang, regeringen forlænger perioden, men vi vil gerne forvisse alle studerende om, at I kan have fuld tillid til, at ledelsen på skolen nok skal have en plan klar, uanset hvordan dette ender.

Med hensyn til de studerende på BM2, som står for at skulle i virksomhedspraktik, kan dette nok ikke lade sig gøre fra den planlagte dato. Regeringen giver os mulighed for diverse dispensationsmuligheder, og I vil høre nærmere fra jeres studieansvarlige.

Vi håber, at I og jeres familier har det godt. Hvis nogle studerende eller ansatte bliver ramt af Covid-19, bedes I underrette rektor Torben Dahl.

 

3. april kl. 16.45

Denne fredag eftermiddag er der endnu ikke nyt fra regeringen vedr., hvad der skal ske efter påske. Ledelsen har derfor taget den beslutning, at uanset eventuelle udmeldinger fra regeringen i næste uge, vil FMS tidligst opstarte undervisningsaktiviteter på skolerne torsdag den 16. april.

Det betyder, at onlineundervisningen fortsætter som hidtil i ugen efter påske.

Så snart ledelsen får en klar udmelding vedr. en gen-oplukningsdato af skolen vil studerende og ansatte få information herom.