Heidi Sørensen

Titel
Kursuskoordinator
Afdeling
CDV
E-mail
Telefon
76206546

Ansvarsområder:
- Kursuskoordinator for Videncenter for Drift og Vedligehold.
- Skemalægning
- Arbejde med SIS, bl.a. indtastning af merit, klasser, eksamen, karakterlister

Tidligere erfaring:
- EUC Lillebælt; kursuskoordinator, praktikpladsvejledning og registrering, skolehjem.