Videncenter for Drift & Vedligehold

Vi hjælper med at optimere din virksomhed

Er alle enheder i din virksomheds produktionsapparat vedligeholdt optimalt?
Kan der foretages forbedringer, som skaber økonomisk vinding og forøger konkurrenceevnen?
Hvordan ser energi- og miljøforholdene ud? Kan der her foretages ændringer, som betyder noget økonomisk eller samfundsmæssigt?

Inden for energioptimering og miljørigtig drift er der mange ressourcer at hente. Derfor ser vi hos Videncenter for Drift & Vedligehold blandt andet på sammenhængen mellem de grundlæggende valg, der er truffet i en produktion, og den miljø- og ressourcebelastning valgene medfører.

Nøglen til optimering af vedligehold går gennem veluddannede vedligeholdsledere og veluddannede vedligeholdsteknikere - fagspecifikke medarbejdere der hver især er gode til at dække deres arbejdsområder.

Videncenteret tilbyder en diplomuddannelse, som retter sig mod ledere i større og mindre virksomheder, der har behov for et ledelsesmæssigt værktøj i det daglige. Desuden udbyder vi en lang række kurser til energi- og miljømedarbejdere samt vedligeholdsteknikere.

Fredericia Maskinmesterskole forsknings- og udviklingsaktiviteter koordineres gennem videncenteret. Disse skal sikre, at skolens fokus på viden og høj faglighed forbliver intakt, også i fremtiden.

For yderligere information: Læs under menupunkterne til venstre eller kontakt os.

 

Har du været på kursus hos os?

Giv feedback ved at udfylde denne evaluering online.

 

Thomas Nielsen, som er afdelingschef hos Nordic Sugar i Nakskov, har taget  Diplomuddannelsen i Vedligehold ved Videncenter for Drift & Vedligehold. Her i videoen fortæller han, hvad han har fået ud af at tage bl.a. et modul i asset management.