Virksomhedspraktik

Den første praktikperiode, virksomhedspraktikken, foregår umiddelbart efter endt kursus på værkstedsskolen. Tidligt i værkstedsskoleforløbet bliver du som studerende informeret om praktikforløbet. Herefter kan du under vejledning begynde at finde frem til dit kommende praktiksted.

Læs vejledningen for virksomhedspraktik for at se de mere præcise detaljer om praktikkens gennemførsel, og læs om kravene, der stilles, for at en virksomhed kan godkendes som praktiksted (V1). I forbindelse med godkendelse af virksomhed, kan dette skema (V4) endvidere udfyldes af virksomheden.

Når en virksomhed er godkendt som praktiksted, indgår virksomheden og FMS denne aftale (V2).
Når en studerende skal påbegynde et praktikophold, indgår den studerende, virksomheden og FMS denne uddannelsesaftale (V3).

Værkstedsskoleelever der skal i praktik til søs, skal under deres praktiktid også udfylde Søfartsstyrrelsens maritime uddannelsesbog

Patrick i praktik hos DFDS
Oliver fra FMS var i virksomhedspraktik på DFDS Primula Seaways i 2016