Studiestart i januar

Vil du tage første skridt på vej mod din nye karriere allerede nu i slutningen af januar?

Jens

På FMS er der studiestart to gange om året, og næste gang er i uge 5, 2019. Der er stadig ledige pladser på maskinmesteruddannelsen, både i Esbjerg og Fredericia. Skal en af dem besættes af dig, så læs meget mere om adgangskrav og optagelse her.


Ved du allerede nu, at maskinmesteruddannelsen lige er uddannelsen for dig, så er det bare at søge. Hvis du har en gymnasial eksamen skal du starte på uddannelsens 1. semester, BM1, og hvis du har både gymnasial eksamen og en relevant erhvervsuddannelse,  får du merit for de første tre semestre og kan starte direkte på uddannelsens 4. semester, BM4.

I begge tilfælde skal du blot udfylde dette ansøgningsskema og vedlægge eksamensbeviser samt kopi af billedlegitimation, og skal du starte på BM4, skal du også vedlægge bevis på gennemført førstehjælpskursus (min. 6 timer inkl. førstehjælp ved hjertestop).

Hvis du har en erhvervsuddannelse men ingen gymnasiale fag, og du gerne vil hurtigt i gang med din uddannelse, kan du tage det halvårlige adgangskursus til maskinmesteruddannelsen, hvor der også er start i januar. I Esbjerg samarbejder FMS med Aalborg Universitet Esbjerg, og derfor skal du søge ind på adgangskurset gennem dem. Se hjemmesiden her. I Fredericia skal du blot udfylde dette ansøgningsskema samt vedlægge eksamensbeviser/svendebrev og kopi af billedlegitimation.

El-lab

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til ansøgningsskemaet og bilag, kan du kontakte studiesekretær Gitte Hansen, og du kan også sende din ansøgning direkte til Gitte.

Hvis du har spørgsmål vedr. merit, hvis du er i tvivl om, om dine gymnasiale niveauer er høje nok, eller du er i tvivl om, om din erhvervsuddannelse er relevant, kan du kontakte studievejleder Dorthe F. Hansen på studievejledningatfms [dot] dk (mail) eller på tlf.nr. 22 22 78 55