Flot optag på maskinmesteruddannelsen

Ved sommeroptaget 2019 kan vi med glæde konstatere, at FMS fortsat har god søgning fra kommende studerende. I år er det særligt bemærkelsesværdigt, at vi på begge skolens afdelinger kan melde fuldt hus på BM1, maskinmesteruddannelsens første semester, hvor det primært er nye studerende med gymnasial baggrund, der starter.

På FMS Esbjerg er det endda første gang, holdet på værkstedsskolen (BM1) er helt fyldt op, så det var lidt af en særlig begivenhed at indlede det nye semester i torsdags, den.15. august. I pressen har der været skrevet lidt om, at flere uddannelser i Esbjerg har oplevet nedgang i ansøgere, men vi kan altså konkludere, at denne tendens er gået udenom FMS Esbjerg, hvor det forholder det sig lige omvendt.

Skolen har gennem flere år haft en ret stabil søgning fra folk med erhvervsuddannelser, hvoraf de fleste får merit for uddannelsens første 3 semestre og kan starte på BM4 (uddannelsens første teorisemester), efter de har taget det adgangsgivende 4-faglige adgangskursus på gymnasialt niveau. På det seneste har FMS derfor gjort en særlig indsats rettet mod gymnasieskoler for at udbrede kendskabet til maskinmesteruddannelsen, og noget kunne tyde på, at vores særlige ungdomskoordinatorers indsats allerede har båret frugt, eftersom der er optaget det maksimale antal nye studerende på BM1 både i Fredericia og i Esbjerg.

Værksted
Studerende på BM1 i værkstedet på FMS Esbjerg