MSSM 2019

MSSM

Torsdag den 5. og fredag den 6. september blev den årlige konference om sikkerhed, sundhed og miljø i det maritime erhverv, MSSM, afholdt på FMS Esbjerg.

Som MSSM selv skriver på deres hjemmeside, er konferencens mål at samle alle i Det Blå Danmark: rederier, myndigheder, forskning, virksomheder og maritime skoler, som arbejder med arbejdsmiljø, sikkerhed, sundhed, trivsel, samarbejde, ledelse og miljø på kontor og til søs.

Skolen lagde rammer til en lang række taler, oplæg og debatter, hvor de ca. 140 deltagere kunne få ny viden, udveksle erfaringer og tale fremtidsperspektiver.

Overskriften for konferencen i 2019 var "Et fælles ansvar", og torsdagens program bød først på keynote speakerne Andreas Nordseth, direktør i Søfarstsstyrelsen, og dernæst den kendte meteorolog Jesper Theilgaard.

Andreas Nordseth

Andreas Nordseth, direktør i Søfartsstyrelsen, talte blandt andet om, hvordan digitalisering er det seneste teknologispring til at påvirke det maritime erhverv. Fremtiden vil uden tvivl byde på, som det blev udtrykt med et lille ordspil, et hav af muligheder inden for beslutningsstøtte, fjernstyring, 3D-print, kunstig intelligens samt nye perspektiver for overvågning, kontrol og styring. Han kunne desuden sætte en tyk streg under, at dansk skibsfart bygger på kvalitetsskibsfart. Det at sejle under dansk flag er et brand, der verden over er lig med kvalitet og sikkerhed.

Jesper Theilgaard

Meteorolog Jesper Theilgaard talte passioneret og med stor alvor om verdens klimaudfordringer. Først om udledningen af CO2, og hvordan det er en voldsom udfordring at knække den kurve, der indtil videre kun er gået den forkerte vej. Dernæst om, hvordan klimaforandringerne potentielt kan påvirke klodens havstrømme, hvilket for alvor ville påvirke klimaet yderligere. Tidligere i historien ville mennesker været flyttet væk fra klimaproblemer, men idet vi er så mange mennesker på kloden nu, er vi i højere grad tvunget til at forholde os til de klimaforandringer, der forekommer, hvor vi bor. Jesper Theilgaards altoverskyggende pointe var, at vi kan gøre noget for at afhjælpe klimaforandringerne ... hvis vi vil. Trods de mange bekymrende tendenser, konkluderede han, at han er “trods alt optimistisk”, når han ser velviljen - hos ungdommen i særdeleshed.

I løbet af dagen kunne konferencens deltagere deltage i en vifte af sessioner under overskrifterne:

  • Trivsel - kan vi finde lykken ombord?
  • Innovative solutions in health, safety and environment.
  • Empowering women in the maritime industry.
  • Samarbejde i et miljø med modsatrettede mål.
  • MSSM Monopolet om familie.
  • The cyber threat to shipping.


Oplægsholdere

Ved sessionen "Empowering women in the maritime industry - hvor er vi, og hvor skal vi hen?" gav fire oplægsholdere deres input, der fungerede som afsæt til debat blandt deltagerne. Ovenfor ses Anne Panknin Kristensen, maritim praktikkoordinator ved Danske Rederier, Jesper Frimann, Maskinmestrenes Forening, Bjørn Brandenborg, MF for Socialdemokratiet og bl.a. formand for Uddannelses- og Forskningsudvalget samt medlem af Ligestillingsudvalget, samt Jeppe Carstensen, rektor for Marstal Navigationsskole.

DebatDebat

I pauserne kunne konferencedeltagerne netværke, men de kunne også besøge de mange små stande fra virksomheder og organisationer, som var stillet op på gangen Oceanet på skolen.

Stande på OceanetVirtual reality

Der var ligefrem kø for at besøge Virsabi og Green-Jakobsens stand, hvor man kunne prøve et virtual reality-program, der har til hensigt at træne medarbejdere i sikkerhedsadfærd om bord på skibe.

Virtual reality

Torsdagens sidste keynote speaker var læge og stifter af Center for Digital sundhed, Imran Rashid, der har skrevet flere bøger og artikler om sund digitalisering og vaner.

Imran Rashid

Imran Rashid talte om forskellen på, hvad vi ved, og hvad vi gør. De fleste mennesker er udmærket klar over, hvad der er de bedste ting at gøre/valg at træffe for at leve et sundt og balanceret liv, men samtidig er det de færreste af os, der reelt træffer det bedste valg i en given situation. Årsagen skal findes i vores hjerne, hvor instinkter og reflekser ofte tager over for refleksion. Dette kan overføres på vores brug af teknologi, idet vi er styret af vaner og reflekser, hvis vi konstant drages mod fx mobiltelefonen. Alle i salen gik helt sikkert hjem med en masse at reflektere over efter dette spændende foredrag.

Da dagens program var til ende, havde FMS' dygtige kantinepersonale dækket smukt op til middag for konferencedeltagerne. De studerende på maskinmesteruddannelsens 5. semester gik til hånde med servering og borddækning, og de holdt åbent i fredagsbaren, Krumtappen.

Dækket bord

Fredagens program bød på en fælles løbetur for de morgenfriske, og dernæst kunne deltagerne vælge mellem to forskellige "Tour de Esbjerg"-udflugter. En, der bød på besøg hos Mærsk Training og RelyOnNutec, og en anden, hvor turen gik til Esbjerg Havn, hvorfra der sendes havvindmøller ud til en stor del af Nordeeuropa, samt et besøg hos Esvagt.

Konferencen sluttes af med endnu to keynotes ved oberst Lars R. Møller samt Nick Vejlgaard Ørskov, Chief Human Ressources Officer ved Esvagt.

Der skal fra FMS lyde en stor tak til alle deltagere i MSSM 2019, til styregruppen, der har lagt det store arbejde i at arrangere de to dages program, og ikke mindst skal der lyde en stor tak til vores dygtige personale i kantinen, facility service og it-afdelingen for at gøre deres til, at konferencen forløb godt for de mange deltagere.