Nyt valgfag og stor donation

Pressemeddelse fra FMS, 31. januar 2020

Fredericia Maskinmesterskole lancerer nyt valgfag rettet mod datacentre.

Samarbejde med Google og netværk med andre europæiske uddannelsesinstitutioner skaber nye muligheder for de maskinmesterstuderende. Et legat fra Google til FMS på $100.000 er gået til at installere et fuldt funktionsdygtigt solcelleanlæg på skolen, som skal bruges i undervisningsøjemed.

Det er med stor glæde og spændt forventning om fremtiden, at vi på Fredericia Maskinmesterskole (FMS) kan fortælle, at der er et fantastisk spændende samarbejde i gang med Google i forbindelse med etableringen af deres datacenter i Fredericia. Parterne har siden efteråret 2018 været i dialog om, hvordan man kunne drage fordel af hinandens tilstedeværelse i byen, og nu begynder man endelig at kunne se manifestationen af dialogen.

På FMS vil studerende fra sommeren 2020 kunne tage en valgfagslinje rettet mod datacentre. På nuværende tidspunkt kan man vælge mellem tre valgfag; maritim linje, Industri og ledelse samt Energi på havet (sidstnævnte rettet mod offshoreindustrien). Men fremover vil studerende altså også kunne vælge at lære mere om, hvad det vil sige at arbejde inden for datacenterindustrien. 
Ud over at opbevare data er et datacenter et enormt kompleks, hvor en masse energi kommer ind og en masse energi sendes ud igen. Der er en pokkers masse elektronik, ventilation og elforsyning, som skal være i drift døgnet rundt, 365 dage om året. Det kan en maskinmester sikre.

Om det nye valgfag på FMS udtaler formand for Uddannelsesudvalget i Fredericia Kommune, Pernelle Jensen: ”Vi er stolte af at kunne præsentere endnu en ny uddannelsesmulighed her i Fredericia. Det er med til at styrke vores brand som uddannelsesby.  Det er godt for os som studieby, og det giver rigtig god mening, at vi har en uddannelse som er målrettet datacenterindustrien, da det er én af de hurtigst voksende brancher.”

Gennem Google har medarbejdere på FMS deltaget i konferencen Cloud Connect, hvor Google faciliterer, at undervisningsinstitutioner fra flere europæiske lande, der udbyder uddannelser rettet mod datacenterindustrien, kan mødes og diskutere f.eks., hvad der bør være på pensum på en uddannelse. Gennem Cloud Connect har FMS fået kontakt til en række gode sparringspartnere, herunder det irske college IT Sligo, som i de seneste tre år har udbudt en teknisk bachelor rettet mod datacentre. Ved nærmere eftersyn viste det sig, at denne uddannelse ligner en dansk maskinmesteruddannelse i påfaldende grad, og derfor lå det lige til højrebenet, at FMS skulle arbejde mod, at vores studerende også kan vælge at tone deres uddannelse i netop den retning.

”Vi er glade for, at vi har en innovativ uddannelsesinstitution, som griber chancen og får et samarbejde i gang med en ny, stor virksomhed i kommunen. Der skal lyde en stor tak til Google for legatet, men også for at inddrage os i netværket af undervisningsinstitutioner fra flere europæiske lande, der udbyder uddannelser rettet mod datacenterindustrien,” siger Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard. 

Som en del af forberedelserne til det nye valgfag, er der blevet installeret et solcelleanlæg på taget af FMS’ ene bygning. Et solcelleanlæg er på flere parametre sammenligneligt med et datacenter i og med, at det er et anlæg, hvor man anvender såkaldte statiske omformere til at konvertere vekselstrøm til jævnstrøm og omvendt. Desuden sættes der en batteripakke op, som kan lagre energi produceret af solcelleanlægget. Et datacenter vil også typisk have batterier, som skal forhindre, at centeret pludselig skulle stå uden strøm. Solcelleanlægget på FMS vil desuden kunne anvendes i flere andre undervisningssammenhænge, til projektskrivning mv. Det vil være fuldt funktionsdygtigt og vil kunne dække energiforbruget forsyne i den bygning, det står på.

Sådan et anlæg er dog ikke et, man uden videre køber, når man er en statslig institution, der har været plaget af besparelser. Derfor nåede smilene helt op til ørerne, da FMS i december 2019 modtog $100.000 (knap 700.000 danske kroner) fra Google til etablering af et solcelleanlæg på adressen på Købmagergade.

Lederen af Googles kommende datacenter i Fredericia, Arni Jonsson, glæder sig over skolens initiativer.

"Alle steder, hvor Google har et datacenter, involverer vi os i at støtte lokalsamfundet, og maskinmesterskolens solcelleprojekt er et rigtig godt eksempel på det. Ved at udvikle et nyt forløb omkring datacenterteknologi har maskinmesterskolen været meget fremsynet i sin tilgang til at tiltrække nye talenter, som kan gavne Trekantområdet og hele landet. Det er vi glade for at kunne bidrage til", siger Arni Jonsson.

Torben Dahl, rektor på Fredericia Maskinmesterskole, er taknemmelig over støtten fra Google og meget optimistisk med hensyn til skolens fortsatte udvikling.

”Samarbejdet med Google og det flotte legat på $100.000 har allerede været en katalysator for nogle fantastiske, nye muligheder, vi ellers ikke ville have fået. For eksempel har verden åbnet sig, og vi har nogle helt nye perspektiver for internationalt samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner. Fra august i år vil vores studerende have mulighed for at få indsigt i drift af datacentre, hvilket vil øge bredden på det, vi i forvejen kalder Danmarks bredeste, tekniske uddannelse. Datacenterbranchen har brug for kvalificeret arbejdskraft, og det behov vil vi gerne være med til at opfylde, da vi uddanner tekniske ledere på højt niveau”, udtaler den begejstrede rektor.

På FMS kan vi kun se positive muligheder ved de nye bekendtskaber, og vi kan næsten ikke vente med at tilføre maskinmesteruddannelsen en masse nye perspektiver.
 

Solceller hejses op
Solceller hejses op på taget af skolens ene bygning den 11. december 2019