Delvis åbning af skolen

I overensstemmelse med de opdaterede retningslinjer fra regeringen, har FMS på lige fod med andre uddannelsesinstitutioner fået lov til at foretage en begrænset genåbning. Det betyder, at visse undervisningsaktiviteter, der kræver fysisk fremmøde, kan afvikles på skolen.

Helt konkret vil de klasser, som under lukningen ikke har haft mulighed for at lave praktiske øvelser i værksteder og laboratorier, kunne afvikle disse, begyndende fra mandag den 18. maj.

N.B: Der vil først ske en fuld genåbning af skolen til august.

Studerende skal holde sig opdateret om eventuelle aktiviteter via nyheder på Moodle og studiemail. Skolen er fortsat lukket for alle øvrige undervisningsaktiviteter, så hvis man ikke har modtaget besked om at møde frem til øvelser, kan man ikke komme på skolen,

Skriftlige eksaminer og prøver til blive afviklet på skolen.

Desuden forventes forsvar af bachelorprojekter ligeledes afviklet på skolen.

Retningslinjer for begrænset genåbning

På baggrund af seneste udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen samt input fra bl.a. Arbejdsmiljøudvalget på FMS vil følgende være gældende i forbindelse med opstart af diverse aktiviteter på FMS fra på mandag:

  • Man møder kun op hvis man er rask, ikke har symptomer og ingen i husstanden er smittet. Kontakt din underviser og rektor Torben Dahl, hvis du ikke kan møde på skolen.
  • Afstandsreglen er 1 meter mellem personer i undervisningslokalet.
  • Afstandsreglen er 2 meter fra underviser som har klasseundervisning til forreste række af studerende.
  • I maskinlaboratoriet og simulator er der påbud om brug af mundbind, engangshandsker og briller ved udførelse af øvelser. Disse værnemidler vil sammen med sprit stå på et bord i lokalet.
  • I el- og vedligeholdslaboratoriet er der påbud om brug af mundbind og engangshandsker ved udførelse af øvelser. Disse værnemidler vil sammen med sprit stå på et bord i lokalet.
  • Når man ankommer til skolen, afspritter man sine hænder.
  • Man kan spise sin medbragte mad i kantinen og købe drikkevarer.
     

Undervisning
Studerende i el-lab mandag den 18. maj 2020