Første hold automationsteknologer udklækket

Tirsdag den 16. juni var ekstra speciel på Fredericia Maskinmesterskole (FMS). Ikke alene var der fysiske eksaminer på skolen - hvilket er usædvanligt i disse corona-tider - men det hold, der var til eksamen den 16., var det allerførste hold af automationsteknologer, som er uddannet på FMS.

Uddannelsen til automationsteknolog er en 2-årig akademiuddannelse, som udbydes af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole, men via UCL kan man tage hele uddannelsen på FMS i Fredericia. Det første hold på FMS startede den 3. september 2018, hvor skolen på forhånd havde renoveret og indrettet undervisningslokaler til den – her på stedet – nye uddannelse. Automation er en del af maskinmesteruddannelsen, så underviserkompetencerne var i forvejen i huset.

Med en uddannelse som automationsteknolog har man gode beskæftigelsesmuligheder inden for industriel automation og robotteknologi, og en af dimittenderne har da også allerede fået job. Alle 8 studerende på holdet bestod deres afsluttende eksamen og kan nu gå ud i erhvervslivet og gøre en forskel med de færdigheder, de har opnået inden for bl.a. programmering, teknisk it samt styrings- og reguleringsteknik. En af dimittenderne kan endda prale af, at hans afsluttende projekt bliver omsat til virkelighed i praktikvirksomheden.

Der afholdes en kort ceremoni på FMS onsdag den 24. juni. På grund af covid-19 vil der ikke være uddeling af fysiske eksamensbeviser, men studiechef på FMS, Karsten Jepsen, og uddannelseschef på UCL, Leif Bojesen, vil begge sige nogle ord til de studerende, som derefter vil have mulighed for at hygge sig med deres pårørende i skolens kantine.

Pårørende til automationsteknologer
Glade pårørende venter på en af de studerende som var til eksamen den 16. juni.