Skolen er åben - gæster bedes læse her

Info til gæster på FMS vedr. coronavirus

N.B: Studerende og ansatte på skolen skal orientere sig i den instruks, der ligger på Moodle!

 

FMS er p.t. åben som normalt, dog med retningslinjer vedr. forebyggelse af coronavirus.

VIGTIGT: Ved symptomer på coronavirus bedes man undlade at møde op på skolen.

Gæster bedes desuden:
1.    Spritte hænder ved ankomst til skolen. Der står håndsprit ved alle indgange og på alle fællesarealer.
2.    Holde 1 meters afstand til andre mennesker på alle tidspunkter (der gives ikke hånd).
3.    Afspritte hænder i faste intervaller fx i hvert frikvarter/pause (som minimum hver anden time).
4.    Vaske hænder efter toiletbesøg.
5.    Afspritte hænder før og efter spisning, efter næsepudsning og efter host/nys i hænder eller engangslommetørklæde.

 

Den årlige gårdfest er aflyst pga. det nuværende forsamlingsforbud.

Gårdfest aflyst