Praktikpladser søges

Coronasituationen har gjort det lidt sværere for studerende på FMS at finde praktikpladser til sidste trin i uddannelsen.

Hvad skal den studerende i praktikken?

Studerende på 9. og sidste semester af maskinmesteruddannelsen tilbringer 10 uger (evt. mere) i en professionspraktik, der som oftest kommer til at danne grundlag for det bachelorprojekt, der afslutter uddannelsen.
Den studerende skal i praktikken indgå i dagligdagen i praktikvirksomheden samt indsamle data til sit bachelorprojekt. Han/hun kan udføre nogle opgaver, som virksomheden måske ikke selv lige var klar til at løse, eller som man ikke selv havde overvejet. Dermed får man tilført en ekstra ressource ved at tage en praktikant ind.

Der kan både være tale om ordinære vedligeholdsopgaver, opdatering af vedligeholdsinstruktioner, optimeringer, at finde tekniske løsninger og forbedringer, energi-/miljøkortlægninger, kontrolopgaver, indkøb, lovpligtige opgaver, APV mv.

Udvælgelsen af opgaver og tilrettelæggelse af handlingsplanen for den studerende sker i samarbejde med en vejleder fra FMS. Der er ingen krav om løn i praktikperioden.

Hvad får virksomheden ud af det?

Når man tager en maskinmesterstuderende i praktik, får man en teoretisk fuldt uddannet maskinmester til at arbejde på et projekt, der kommer virksomheden til gode. Der er adskillige eksempler på, at studerende har arbejdet med projekter, som virksomheden efterfølgende har implementeret til stor gavn for effektivitet og omsætning. Formentlig derfor ser man endda ofte, at studerende tilbydes ansættelse i den virksomhed, hvor de har tilbragt deres afsluttende praktik.

I 2018 var Kasper fra FMS i praktik hos TREFOR Vand, hvor han skulle finde ud af, hvordan man på et vandværk kunne spare på energien uden at kompromittere vandkvaliteten. Læs mere her.

Du kan også se videoen nedenfor, hvor administrerende direktør Henrik Jylov og produktionschef Claus Boysen fra OTV Plast A/S i Vejen fortæller, hvad virksomheden har fået ud af at have to FMS-studerende i bachelorpraktik.

Kontakt os

Vil du vide mere om de studerendes faglighed eller rammerne for praktik, så kontakt gerne FMS’ praktikkoordinator, Niels Haastrup, på nthatfms [dot] dk eller tlf. 26178162.