Annette Rungstrøm

Titel
Studiesekretær
Afdeling
Administration
E-mail
Telefon
76 20 65 38

Ansvarsområder:

  • Kilometerpenge og ungdomskort
  • Orlov, sygemeldinger, mv. for studerende på BM1-BM3.
  • Ordblindhed og anden socialpædagogisk støtte (SPS).
  • Eksamensplanlægning.