Non-Destructive Examination (NDE)

Hvor længe kan jeres udstyr køre videre?

 

TilmeldMålsætning

At kursisten lærer tilstandsbaseret vedligehold, hvor man løbende følger udstyrets aktuelle tilstand og tillige kan beregne udstyrets forventede levetid.
Når man har gennemført kurset vil man være i stand til selv at foretage NDE-målinger, rådgive kollegaer og opstille relevante specifikationer til eksterne NDE-leverandører.

Målgruppe

Maskinmestre, ingeniører, teknikere. Maksimalt 12 deltagere på holdet.

Varighed

Kursusugen er på fem sammenhængende dage.

Pris

Kr. 9.800,- ekskl. moms

Kursustidspunkt og -sted

Kurset udbydes i uge 46 2020. Kontakt videncenteret for flere oplysninger.

 


 

Kursusindhold

Dag 1:

 • Vedligeholdelsesteori: Tilstandsbaserede værktøjer og anvendelse. Hvorfor NDE? PF-kurven som værktøj.
 • Korrekt vedligeholdelsesudførelse og opretning af koblede maskiner: Opretning, tolerancer, softfoot, udvidelser, maskintyper.
 • Praktiske øvelser i opretning.


Dag 2:

 • Grundlæggende vibrationsteori: Vibrationshastighed, acceleration og forskydning, tidssignaler og forskydning, RMS og spidsværdier, enkelt og flermassesystemer, resonans.
 • Dataopsamling: Måleparametre i forhold til måleopgave, montagemetoder.


Dag 3:

 • Udstyr og software: Introduktion til måleudstyr og software.
 • Analysemetoder: Analyseværktøjer, gennemgang af analyser for gængse fejl, herunder ubalance og opretning, bøjede/knækkede aksler, koblingsfejl, mekanisk løshed, gearskader, elektriske problemer, lejeskader.
 • Praktiske øvelser.


Dag 4:

 • Måling af partikler i olie og hydrauliksystemer.
 • Teori om oliers tilstand – partikler og målinger.
 • Systemopbygning og anvendelse ved NDE, herunder praktiske øvelser.
 • Måling af væsker/gasser i rør.
 • Teori om flowmåling i væske-/gasfyldte rør, øvelse med flowmåler.


Dag 5:

 • Termografi: Teori og termografiens anvendelse ved NDE.
 • Praktisk øvelse i værksted.


Læs meget mere om fordelene ved NDE og ved dette kursus

For information om forplejning og overnatning, se fanen med praktiske oplysninger.